Dossier

06. Pobles minoritzats, drets col·lectius i justícia global a Catalunya

Dossier que tracta la situació dels drets col·lectius dels grups minoritzats en origen a Catalunya. Fruit d’un treball d’anàlisi desenvolupat el 2019 per les investigadores de la Universitat de Lleida i col·laboradores del CIEMEN Mariona Lladonosa i Özgür Güneş Öztürk sobre els discursos i les estratègies principals que s’impulsen actualment a Catalunya en matèria de drets col·lectius. El dossier planteja una mirada de definició i ampliació conceptual d’aquesta categoria de drets a Catalunya. El treball es basa en una recerca qualitativa amb entrevistes a 23 persones dels col·lectius amazic, armeni, caixmiri, fulani, gitano, sikh i soninke, i a agents de l’àmbit polític i administratiu de Catalunya i del món associatiu.