Dossier

Catalunya del Nord

La situació política a la banda nord de les Alberes no té gaire a veure amb la que vivim al sud. Malauradament, la minorització creixent i prou coneguda de la llengua i la cultura catalanes s'estén també al món polític, on els candidats nacionalistes difícilment superen el 3% de vots. Encara pitjor. A diferència dels territoris anteriors, el teixit social que podria trobar-se atret pel catalanisme polític no té una, sinó fins a tres formacions per votar, enfrontades entre si (Unitat Catalana, ERC i CDC). No és d'estranyar que, davant d'aquesta divisió, a les eleccions regionals de l'any passat Europa Ecologia optés per no pactar amb cap, i va ser l'única nació on no va haver-hi acord nacionalecològic (a Alsàcia n'hi va haver, però posteriorment EE va anunciar que se'n desdeia, com s'ha explicat abans).

Davant aquestes properes cantonals CDC, amb el reforçament moral dels resultats obtinguts al sud de les Alberes la tardor passada, ha anunciat 11 candidats als 16 cantons catalans renovables. UC ha anunciat un candidat, en un dels no «ocupats» pels convergents, mentre que ERC no n'hi presentarà cap. Malauradament, per a tots ells la barrera del 5% sembla més que difícil d'assolir.