• Un grup d'alumnes, amb una pancarta que retreu a França un caràcter colonitzador, durant la protesta “Illa morta”