• La vila de Stornoway, capital de les Hèbrides Exteriors.