Fitxa de país

Frísia
Fryslân

Dades generals
Població
646.705 h. (2010)
Superfície
3.349 km²
Institucions
Govern i Parlament provincials
Ciutats importants
Ljouwert (Leeuwarden), It Hearrenfean (Heerenveen), Drachten
Administració estatal
Països Baixos
Llengües territorials
frisó, baix saxó
Llengües oficials
neerlandès, frisó (semioficial)
Cultura religiosa
cristianisme protestant