Fitxa de país

Ossètia
Iryston

Dades generals
Població
766.500 habitants aprox. (713.000 a Ossètia del Nord, 2010, i 53.500 a Ossètia del Sud, 2015)
Superfície
11.900 km² (8.000 km² Ossètia del Nord i 3.900 km² Ossètia del Sud)
Institucions
República d'Ossètia del Nord-Alània (membre de la Federació Russa) i República d'Ossètia del Sud (estat reconegut parcialment)
Ciutats importants
Dzæudjyqæu (Vladikavkaz, a Ossètia del Nord) i Tskhinvali (a Ossètia del Sud)
Administració estatal
Federació Russa i Geòrgia (de iure)
Llengües territorials
osseta
Llengües oficials
osseta i rus (Ossètia del Nord i Ossètia del Sud), georgià (reconeixement parcial a Osètia del Sud)
Cultura religiosa
cristianisme ortodox, islam sunnita

Entre el final del segle XVIII i l'inici del segle XIX Rússia va completar la conquesta dels territoris poblats pel poble osseta. El 1922, ja dins de la Unió Soviètica, es van crear l'óblast autònom d'Ossètia del Sud, dins de Geòrgia. El 1924 es crear l'óblast autònom d'Ossètia del Nord, dins de Rússia, que el 1936 va ser elevat a la categoria de república autònoma.

El 1990 Geòrgia va cancel·lar l'autonomia d'Ossètia del Sud i l'any següent el territori va proclamar la seva independència, que no va reconèixer cap estat. El 2008 Geòrgia i Ossètia del Sud -aquesta segona amb el suport de Rússia- van lliurar una guerra breu en què les forces georgianes van ser derrotades i al final de la qual Rússia va reconèixer oficialment la independència d'Ossètia del Sud.