Notícia

La joventut és el sector que incorpora més nous parlants al català

Segons un estudi de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, quatre de cada deu parelles joves castellanoparlants parlen als seus fills en català tant o més que en castellà · El castellà continua dominant en els àmbits informals, mentre que el català es consolida als espais formals com la universitat i la feina.

Noves i bones notícies per a la llengua catalana, si fem cas de l'estudi que acaba de presentar la Generalitat de Catalunya sobre usos lingüístics i joventut, que recull diverses enquestes de la Secretaria de Joventut i de la Secretaria de Política Lingüística, i les combina amb l'anàlisi qualitativa de dades obtingudes a partir d'entrevistes i debats de grup.

Segons la recerca Llengua i joves. Usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana, la llengua pròpia de Catalunya presenta un bon comportament pel que fa a la transmissió de pares a fills per part de parelles castellanoparlants. Segons aquestes dades, quatre de cada deu parelles joves d'origen castellanoparlant usen el català amb tanta o més intensitat que el castellà amb els seus fills. Els autors expliquen que aquest fet marca un canvi generacional, "ja que els pares dels enquestats només mudaven al català en un cas de cada deu", la qual cosa podria acabar compensant "el desequilibri entre catalanoparlants i castellanoparlants d'origen", tenint en compte que, segons dades del mateix estudi, el 29% de la població juvenil catalana era d'origen immigrat l'any 2009.

Altres dades destacades són les que fan referència al concepte de "hibridació lingüística", és a dir, ús habitual de diverses llengües. En aquest apartat, l'estudi conclou que la joventut és el sector de població que més usa indistintament el català i el castellà, i això "beneficia i incrementa l'ús del català".

Pel que fa als espais on es produeix aquesta hibridació, l'estudi assenyala principalment els espais formals: a l'escola i l'institut s'inicia l'ús social de la llengua que no és materna, i aquí el català "avança posicions globalment". Però és amb la incorporació al mercat laboral que "es produeix la hibridació més gran, en general favorable al català". Als àmbits informals, com les amistats, el castellà continua sent dominant.

Més informació: