Notícia

Canviar la Constitució per a ratificar la Carta Europea de les Llengües és "ineludible", diu un informe francès

Un grup d'experts proposa completar l'article 2 o redactar-ne un de nou · La ratificació de la Carta és un compromís electoral de l'actual president François Hollande · Dubtes i escepticisme sobre quin seria l'abast real de la ratificació del text

Un informe de la Comissió de les Lleis Constitucionals assegura que la "revisió de la Constitució és ineludible" si França vol ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRM), tal com havia promès en campanya l'actual president François Hollande. La presentació de l'informe, llegida pel diputat bretó Jean-Jacques Urvoas, diu que la modificació constitucional no es podrà evitar perquè el Consell Constitucional així ho ha dit.

Segons el text presentat per Urvoas, la modificació es pot fer de dues maneres. Una és afegir una referència a les llengües minoritzades dins de l'article 2, que és el que explicita que "la llengua de la República és el francès". L'altra seria redactar un nou article que autoritzés expressament França a ratificar la CELRM.

Són conclusions que la Comissió de les Lleis Constitucionals ha extret d'una taula rodona que els legisladors francesos van mantenir el passat dia 29 amb professors universitaris i juristes, experts en la qüestió.

França va signar la Carta el 1999, però d'ençà encara no l'ha ratificada. Sense haver fer aquest segon pas, el text no té cap validesa legal.

Dubtes sobre l'abast real de la ratificació

Cada estat membre del Consell d'Europa pot ratificar la CELRM en tot o en part. I, de fet, els experts que van participar a la taula rodona van advertir que una ratificació de la Carta que fos molt limitada pràcticament no canviaria res en l'estatus legal de les llengües minoritzades.

Així, Jean-Éric Gicquel, professor de Dret Públic de la Universitat de Rennes I, va alertar que els compromisos que França va assumir quan va signar la Carta el 1999 són tan "moderats" que es donaria "un decalatge entre els esforços legislatius fets" des de llavors "i el manteniment d'una mena de statu quo". És a dir: irònicament, la ratificació de la Carta, si es fa de forma molt limitada, seria menys ambiciosa que no pas algunes de les iniciatives que han anat duent a terme determinats governs, com ara el cors.

Per la seva banda, Jean-Marie Woehrling, jurista del Consell d'Europa, va dir que caldria encetar "una reflexió sobre les necessitats de cada llengua regional" per tal de poder donar-li a cadascuna "un marc que li sigui adaptat". Això, va explicar Woehrling, es pot fer en el marc de la pròpia CELRM, i caldria posar els majors esforços "en els sectors de l'ensenyament i dels mitjans de comunicació".