Notícia

Quasi el 78% dels nous alumnes d'Euskadi tindran el basc com a única llengua vehicular

BREUS. Menys del 20% dels alumnes seran escolaritzats amb el basc i el castellà com a mitjà d'instrucció

Segons les dades preliminars que ha donat a conèixer el Departament d'Educació d'Euskadi, el 77,7% dels infants que ara tenen dos anys d'edat han estat matriculats al model lingüístic D, en el qual totes les assignatures es fan en èuscar, tret de la llengua castellana. El 19,2% seran escolaritzats en el model B (castellà i basc com a assignatures i com a llengua d'instrucció), mentre que només el 3% tindrà el castellà com a llengua principal (model A).

Els pares poden triar qualsevol dels tres models que prematriculen els seus fills. El model D és el preferit des de fa força anys. Això ha contribuït a un creixement continuat del coneixement del basc entre les capes més joves de la societat basca durant les darreres dècades.