Notícia

El mapa de l'euroescepticisme dibuixa amb nitidesa la frontera entre Escòcia i Anglaterra

Un macroestudi compara les actituds envers Europa de 188 àrees de la Gran Bretanya · Anglaterra té les deu àrees més euroescèptiques, però també hi ha inclinacions més euròfiles a les ciutats · Quasi tot Escòcia és més euròfila que la mediana

Autor/a: YouGov
La frontera entre Escòcia i Anglaterra apareix retratada de nou amb nitidesa en un macroestudi de l'institut demoscòpic YouGov amb dades de 80.000 persones sobre l'euroescepticisme a l'illa de la Gran Bretanya. El mapa és explícit: Escòcia i, en menor mesura, Gal·les apareixen dominades pel verd euròfil mentre que Anglaterra i Cornualla estan força tenyides del roig euroescèptic. Amb excepcions.

L'estudi no dóna dades sobre actituds envers Europa en termes absoluts, sinó relatius. És a dir, que no podem saber si un territori en concret és partidari o no de les relacions amb la resta del continent, sinó quins són els territoris més euroescèptics o euròfils -seguim la terminologia emprada per YouGov- en comparació amb les altres zones de la Gran Bretanya.

Cal matisar la posició euroescèptica d'Anglaterra. Si bé és cert que bona part del país ho és més que no pas Escòcia i Gal·les, també cal assenyalar que és en els nuclis més poblats, les ciutats, on apareixen més taques verdes. I així, tenen tendències més euròfils -lleugerament, en alguns casos- una part considerable de les àrees metropolitanes de Londres, Manchester i Liverpool. També apareixen de verd nuclis com York o Bristol. En canvi,el camp s'inclina més cap a l'euroescepticisme.

Escòcia és el territori més monocolor de tota l'illa. Pràcticament tot el territori escocès està marcat en verd. No hi ha ni una sola regió escocesa que sigui més euroescèptica que la mitjana britànica, d'acord amb l'estudi, i tan sols Moray, al nord, se situa més o menys en la mediana.

A Gal·les el retrat és més divers. Hi ha més regions més euròfiles, incloent-hi les valls mineres, bona part del centre i nord del país i la capital, Cardiff, però també n'hi ha algunes de més euroescèptiques, com Swansea o Glamorgan.

De les deu àrees més euròfiles -d'un total de 188 per a tota l'illa- n'hi ha quatre a Escòcia, una Gal·les i cinc a Anglaterra, totes elles a Londres.

Les deu àrees més euroescèptiques es troben a Anglaterra.

"L'euroescepticisme de diverses àrees, en part, té correlació amb nivells d'ingressos més baixos (veiem aquest efecte en les nostres enquestes nacionals, o les capes socials més altes estan més clarament a favor de quedar-se a la UE), però l'euroescepticisme també té fortins en comtats tories, més rics", explica la nota de YouGov que acompanya el mapa.

Mots clau: Anglaterra, Brexit, Cornualla, Escòcia, Gal·les, Londres, referèndum, Unió Europea