Notícia

Per què Nationalia?

Article d'Aureli Argemí, president del CIEMEN.

El diari digital Nationalia neix al CIEMEN. Neix en un camp abonat, com el fruit madur d'unes llavors plantades ja fa més de trenta anys, quan va ser creat el CIEMEN mateix. Efectivament, un dels objectius fundacionals d'aquesta entitat era obrir espais en el camp de la informació dedicats als pobles i nacions discriminats o amenaçats en la seva identitat i existència com a tals. Aleshores, com ara, els promotors del CIEMEN, sabent que la ignorància genera por, refús i reaccions violentes en aquells que en són víctimes, opinaven que la informació rigorosa sobre aquests pobles i nacions era una garantia per a poder superar la ignorància que predomina en la societat sobre la seva realitat.

Aquesta informació rigorosa és encara una assignatura pendent. La condició imprescindible per a reconèixer i respectar els drets individuals i col·lectius i, en definitiva, impulsar una dinàmica de pau i convivència democràtica, és que el coneixement dels pobles i nacions sigui fidel amb allò que realment són i que els seus membres volen que siguin.

Dintre d'aquesta línia, el CIEMEN ja té mitjans per a informar, com, per exemple, la seva revista impresa Europa de les Nacions. La novetat és que, amb Nationalia, el CIEMEN entra al món de les noves tecnologies, imprescindibles avui per comunicar-se, per intercanviar, i per avançar en el coneixement i reconeixement dels pobles i les nacions.

Cal precisar que Nationalia posa l'atenció preferent en la nova Europa que s'està construint, on tants pobles i nacions es troben en situació minoritzada, malgrat que també ells en són part integrant i activa. Tanmateix, la visió de Nationalia no s'acaba en l'àmbit europeu. Ben al contrari, també té en compte allò que afecta els pobles i nacions del món sencer.

Nationalia, en fi, es proposa cobrir les llacunes informatives que, al nostre parer, encara hi ha en l’actualitat. Amb aquest objectiu, el diari és obert a la col·laboració amb altres mitjans especialitzats en temàtiques anàlogues.


Aureli Argemí
President del CIEMEN