Protecció de dades de caràcter personal

L’informem que les seves dades seran tractades per l'Associació Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), que garanteix les mesures de seguretat i confidencialitat requerides per la normativa de protecció de dades aplicable.

Les dades del responsable del tractament són:

Associació Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN)
Rocafort, 242 bis, 2n
08029 Barcelona

La finalitat és l'enviament del butlletí de Nationalia (per a les persones que s'inscriguin per rebre'l) i el contacte amb els lectors (per a les persones que envien un missatge a través del formulari de contacte).

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment.

Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són les que la persona ens facilita a través del formulari de contacte i/o del formulari d'inscripció al butlletí.

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments del CIEMEN que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball, així com per al seu proveïdor de serveis informàtics Tirabol.cat únicament per a la seva gestió informàtica.

Les dades no es cediran a terceres parts.

Estrictament per a la gestió informàtica de les dades, aquestes podran ser desades en servidors de Bèlgica.

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 216/679, dirigint-se a: Rocafort, 242 bis, 2n 08029 de Barcelona o enviant un correu electrònic a comunicacio@ciemen.cat.

En qualsevol cas, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits en defensa dels seus drets.