Fitxa de país

Poble gitano
Romane manusha

Dades generals
Població
No existeixen xifres oficials. Les estimacions varien dels 10 als 25 milions.
Superfície
El poble gitano està estès per tots els continents, amb concentracions importants a Europa, nord d'Àfrica, Pròxim Orient i Amèrica.
Institucions
Unió Internacional Romaní (organització)
Festa nacional
8 d'abril (roms)

Introducció

El gitano és un poble format per diversos milions de persones que resideixen en desenes de països, especialment d’Europa i Amèrica, on s’han anat assentant al llarg del darrer mil·lenni. El poble gitano és originari de les regions septentrionals i centrals del subcontinent indi, segons els estudis històrics i lingüístics elaborats pels acadèmics especialistes. Els avantpassats dels gitanos actuals haurien sortit de l’Índia en una època que es remunta, almenys, a abans de l’any 900 dC, i probablement ho haurien fet no pas en una sola onada migratòria que s’hauria diversificat posteriorment, sinó en diverses onades formades per grups relacionats, però ja diferenciats lingüísticament, a l’Índia mateixa.

El poble gitano ha patit discriminació econòmica, política, social i cultural en pràcticament tots els països on ha residit, que generalment han dictat lleis antigitanes i han permès, quan no fomentat, actituds discriminatòries contra aquest poble. El clímax d’aquesta persecució va tenir lloc entre 1935 i 1945, quan l’Alemanya nazi va executar el genocidi conegut com a Porajmos, en què diversos centenars de milers de gitanos van ser exterminats.

A partir sobretot de la dècada de 1970, diverses organitzacions gitanes internacionals van insistir en la necessitat de posar punt final a aquestes discriminacions i de reconèixer i respectar els drets del poble gitano.

Identitat

L'apel·latiu “gitano” s'usa amb diferents significats depenent del país, de l’organització gitana que correspongui o, fins i tot, de l’acadèmic que hi faci referència.

Per un costat, tradicionalment han rebut la denominació de “gitanos” —i fins a cert punt, alguns membres i organitzacions dels mateixos grups l’han assumida— tres grans grups lingüisticoculturals: els roms —l’única de les tres branques present a Europa i Amèrica—, els loms i els doms —aquests dos darrers, concentrats sobretot al Pròxim Orient i al Caucas.

De l'altre, però, una altra part dels membres de cadascuna d'aquestes tres grans branques rebutgen l’apel·latiu “gitano” i s'estimen més ser reconeguts exclusivament com a roms, loms o doms —o alguna altra denominació més específica—, fins i tot negant l’existència d’un únic poble gitano.

Llengua

Els gitanos parlen una diversitat d’idiomes, fruit de la seva història de desplaçaments i de la varietat de països on resideixen. S’estima que entre 3 i 4 milions de gitanos europeus parlen romaní, una llengua que s’estén per comunitats de bona part del continent. El romaní presenta diversos dialectes que, segons alguns lingüistes, es poden classificar com a llengües independents.

Els gitanos europeus que no parlen romaní empren alguna de les llengües majoritàries dels seus països de residència o bé alguna de les llengües mixtes sorgides del contacte entre aquestes i el romaní, també conegudes pels lingüistes com a para-romanís.

Al voltant de 300.000 doms parlen el domari, en comunitats repartides per diversos països del Pròxim Orient.

Una desena de loms mantenien, a principi de segle XXI, l’ús de la llengua lomavren a Armènia.

(Darrera actualització: novembre 2020.)