Notícia

El poble sòrab reclama en un memoràndum 'poder continuar vivint'

Una de els comunitats minoritzades de l'Estat alemany denuncia que cada cop rep menys suport del govern federal · Un conflicte de competències entre Berlín i els lands de Saxònia i Brandemburg n'és una de les causes principals.

Els sòrabs, una comunitat lingüística minoritzada que habita aproximadament els lands de Saxònia i Brandemburg, a l'est de l'Estat alemany, ha alertat de la seva situació, crítica a causa de la manca de recursos. Un grup d'intel·lectuals han publicat aquesta setmana el document “Memoràndum per demanar que el poble sòrab pugui continuar vivint” [pdf], en el qual principalment lamenten la “constant disminució del finançament públic", segons informa Minoranze Linguistiche.

Segons els firmants del memoràndum, un conflicte de competències enfronta el govern alemany amb els dos lands on hi ha sòrabs, a causa del qual no s'ha pogut aprovar encara el pressupost corresponent al 2008. “És incomprensible”, afirmen, “que un país obert al món com és la República Federal Alemanya, que ha ratificat totes els tractats europeus per a la tutela dels drets de les minories, no aconsegueixi a fer allò que cal per a la tutela del poble sòrab”. Per això, els impulsors d'aquest document demanen que es fixin les competències de les diverses institucions implicades.

Es considera que els sòrabs son el poble autòcton de Lusàcia, un territori històricament molt més ampli del que avui dia habiten els parlants de dues llengües eslaves: l'alt i el baix sòrab, que sumen uns 85.000 parlants, segons dades de Mercator Legislació.

 

Més informació: