Dossier

Alejo Vidal-Quadras (PP)

Candidatura estatal: PP

1. El Tractat de Lisboa es troba bloquejat des que va ser rebutjat en referèndum per Irlanda. Com es pot desbloquejar la situació i quin rol pot tenir el nou Parlament Europeu (PE) en aquest sentit?
La manera de desbloquejar el Tractat de Lisboa és la celebració d'un segon referèndum a Irlanda la pròxima tardor. D'acord amb estudis d'opinió recents, els ciutadans irlandesos han modificat la seva posició a causa de la crisi econòmica i ara la seva percepció és que la Unió Europea és un bon escut protector. [...]

2. Precisament, creu que el PE té el pes suficient en els mecanismes de presa de decisions o la UE continua essent, encara, una estructura controlada pels governs dels Estats membres?
El Parlament Europeu és colegislador en moltes àrees de gran rellevància, a més d'autoritat pressupostària, per la qual cosa es pot afirmar que és una institució clau de la Unió amb una enorme influència en els camps legislatiu i polític. Si s'aprova el Tractat de Lisboa, les seves competències encara seran majors.

3. És partidari de l'ampliació de la UE a nous membres de l'est i el sud d'Europa o, com suggereix Alemanya, el fort creixement dels darrers anys obliga a una pausa per poder digerir bé les darreres incorporacions? En aquesta línia, és partidari de l'acceptació de Turquia com a membre de ple dret de la UE?
L'equilibri entre ampliació i consolidació es trenca si el procés s'accelera massa. Després del big bang provocat per l'entrada de dotze nous Estats membres des de 2004, convé un període d'estabilitat per assimilar un creixement tan significatiu. Està acceptat que els països balcànics s'incorporaran a la Unió, encara que no és previsible que ho facin ni de cop ni a curt termini. Quant a Turquia, la negociació es prolongarà encara entre cinc i deu anys, i és millor que sigui així perquè una precipitació en el desenllaç podria acabar en fracàs.

4. Creu que Catalunya, així com la seva llengua i cultura, està prou reconeguda a les institucions europees i com creu que pot estar-ho més, en el cas que encara sigui insuficient?
El català té un nivell notable de reconeixement en les institucions europees. Pot ser utilitzat en les reunions del Consell, així com en el Comitè de les Regions. Els ciutadans es poden dirigir al Parlament Europeu per escrit en català i se'ls respon en aquesta llengua. Així mateix, els principals documents oficials de la Unió es tradueixen al català. L'Oficina del Parlament a Barcelona atén els ciutadans en les dues llengües oficials i té una pàgina web en català. 

5. Creu que el Partit Popular Europeu continuarà ostentant la majoria parlamentària actual o bé la correlació de forces donarà un tomb a favor del Partit Socialista Europeu? Quins resultats espera que obtindrà el seu referent europeu? Ens pot avançar el seu pronòstic de com serà el nou PE?
Tots els pronòstics apunten que el Grup Popular continuarà sent la primera força del Parlament Europeu. Existeix el perill, tanmateix, que en el nou Parlament augmenti el nombre de diputats adscrits a partits extremistes de dreta o d'esquerra amb posicions fortament hostils al procés d'integració en detriment de formacions més moderades i compromeses amb l'enfortiment i ampliació de la Unió.