Dossier

Ramon Tremosa (CiU)

Candidatura estatal: Coalició per Europa

1. El Tractat de Lisboa es troba bloquejat des que va ser rebutjat en referèndum per Irlanda. Com es pot desbloquejar la situació i quin rol pot tenir el nou Parlament Europeu (PE) en aquest sentit?
Confio que es desbloquegi per sentit comú, si s'està a la Unió Europea és per una aposta comuna de construcció d'un projecte unitari d'Europa, i amb això n'hi hauria d'haver prou per trobar un mínim consens.
El Parlament Europeu s'ha de reforçar. No ho dic per dir. Un dels principals eixos del nostre programa és de l'aprofundiment democràtic de la Unió Europea, cosa que passa per la simplificació, comprensió i aproximació de les institucions europees als ciutadans.

El Parlament Europeu ha de tenir el paper més similar possible al dels parlaments de les nacions o estats, o sigui, poder escollir directament el president de la Comissió Europea o legislar sobre tot allò que cregui oportú.

2. Precisament, creu que el PE té el pes suficient en els mecanismes de presa de decisions o la UE continua essent, encara, una estructura controlada pels governs dels Estats membres?
Hi ha massa control dels Estats membres que no volen cedir cap tipus de sobirania. Evidentment cal reforçar el paper legislatiu del Parlament Europeu, que, com deia, ha de poder legislar sobre tot allò que cregui oportú, com qualsevol Parlament del món, i també cal anar cap a una superació de la dinàmica de quotes per estats i partits i passar a una dinàmica de majories com en qualsevol democràcia.

3. És partidari de l'ampliació de la UE a nous membres de l'est i el sud d'Europa o, com suggereix Alemanya, el fort creixement dels darrers anys obliga a una pausa per poder digerir bé les darreres incorporacions? En aquesta línia, és partidari de l'acceptació de Turquia com a membre de ple dret de la UE?
Crec en la compatibilització dels dos principis. Hem d'aconseguir d'una vegada tirar endavant la reforma institucional de la Unió Europea -que seria la fase de digerir- i, després, procedir a l'ampliació amb prioritat cap al sud-est, una ampliació que d'altra banda ha de tenir uns límits. [...]

Pel que fa a Turquia, crec que per ingressar a la Unió Europea cal complir uns paràmetres molt clars de democratització i respecte als drets humans i llibertats bàsiques. Turquia està fent un esforç al respecte, però caldrà avaluar si realment compleix o no aquests paràmetres.

4. Creu que Catalunya, així com la seva llengua i cultura, està prou reconeguda a les institucions europees i com creu que pot estar-ho més, en el cas que encara sigui insuficient?
És evident que no. Quant a llengua i cultura, per aconseguir el seu ple reconeixement, cal assolir l'oficialitat del català com a llengua europea. Em consta que el candidat del grup liberal a presidir el Parlament Europeu hi està a favor. Si aconseguim que sigui el nou president del Parlament hi tindrem un peu al coll.

5. Creu que el Partit Popular Europeu continuarà ostentant la majoria parlamentària actual o bé la correlació de forces donarà un tomb a favor del Partit Socialista Europeu? Quins resultats espera que obtindrà el seu referent europeu? Ens pot avançar el seu pronòstic de com serà el nou PE?
És molt difícil pronosticar unes eleccions que són 27 eleccions alhora; en tot cas, crec que és moment d'apostes novedoses i valentes i no de projectes clàssics i obsolets, i espero que això es tradueixi en uns bons resultats per a les forces polítiques referents nostres a Europa.