Dossier

Oriol Junqueras (ERC)

Candidatura estatal: Europa dels Pobles-Verds

1. El Tractat de Lisboa es troba bloquejat des que va ser rebutjat en referèndum per Irlanda. Com es pot desbloquejar la situació i quin rol pot tenir el nou Parlament Europeu (PE) en aquest sentit?
La situació s'hauria de desbloquejar democràticament, tenint en compte que el Tractat de Lisboa serà la norma institucional bàsica de la UE. No hem de contemplar l'estancament institucional com una crisi dramàtica de la UE, sinó com una oportunitat per fer més representativa i més democràtica la norma que regirà la UE dels 27.

En el cas d'Irlanda, el Consell d'Europa va considerar alguns dels punts que van portar els irlandesos a votar que «no» (com la neutralitat, la representativitat a la Comissió...) i el que s'haurà de tornar a fer és convocar un segon referèndum sense demora perquè els irlandesos valorin si després de les interpretacions del Consell ja senten el Tractat com a seu. Tant de bo poguéssim fer el mateix des dels Països Catalans, contribuir democràticament a fer més nostre el Tractat de Lisboa, però com que no som un Estat, no tenim aquesta capacitat de participació democràtica. [...]

2. Precisament, creu que el PE té el pes suficient en els mecanismes de presa de decisions o la UE continua essent, encara, una estructura controlada pels governs dels Estats membres?
Tot el sistema de la UE està marcat pel caràcter intergovernamental, prevalen els interessos propis dels grans estats en la presa de decisions i això ha impedit la creació d'una verdadera unió política, al mateix temps que ha comportat que es creï una Unió allunyada de la ciutadania. [...] Molts parlamentaris actuen d'acord amb els interessos dels seus estats i no dels partits polítics europeus als quals pertanyen.

El Parlament Europeu hauria de guanyar en facultats i potestats; per exemple, hauria de poder escollir el president de la Comissió i guanyar capacitat d'iniciativa legislativa. També seria interessant que el Parlament Europeu estengués el seu àmbit de competències al màxim de matèries possibles, inclosa la política exterior i de defensa i, en general, a les reservades fins ara a les decisions intergovernamentals.

3. És partidari de l'ampliació de la UE a nous membres de l'est i el sud d'Europa o, com suggereix Alemanya, el fort creixement dels darrers anys obliga a una pausa per poder digerir bé les darreres incorporacions? En aquesta línia, és partidari de l'acceptació de Turquia com a membre de ple dret de la UE?
[...] Europa cal que dissenyi una política d'ampliació que exigeixi el compliment de criteris polítics dels valors fonamentals de la Unió: el respecte a la democràcia i als drets humans. En aquest sentit, i per una simple qüestió de solidaritat, cal donar suport als processos de transformació d'aquells països que com Turquia, Croàcia o Macedònia desitgen arribar a formar part de la UE.

[...] L'ampliació de la UE s'ha de fer amb responsabilitat perquè no suposi un escull al procés d'integració, assegurant la capacitat de les institucions i articulant els mecanismes per la participació de més de 27 estats.

4. Creu que Catalunya, així com la seva llengua i cultura, està prou reconeguda a les institucions europees i com creu que pot estar-ho més, en el cas que encara sigui insuficient?
En el cas de la llengua, cal que presentem el català a Europa com una de les llengües més fortes de la UE, tant pel seu pes demogràfic, com per la seva producció cultural. També cal presentar la llengua catalana com a única vertebradora d'una comunitat lingüísticament unida, que ha de ser mantinguda i fomentada en qualsevol projecció internacional de la nostra cultura i de la nostra societat. [...] Hem de continuar treballant perquè la llengua catalana obtingui l'estatus que es mereix en les institucions de la UE que és l'estatus de llengua de treball.

Cal que la cultura [catalana] formi part de l'agenda de la UE i es comencin a dissenyar polítiques actives en el marc de la UE. Cal impulsar un Pla General de suport a la cultura en totes les seves vessants: creació, distribució i consum. Cal també la creació d'un Consell Europeu de la Cultura, en què totes les cultures tinguin veu i vot i participin d'una política comuna cultural.

5. Creu que el Partit Popular Europeu continuarà ostentant la majoria parlamentària actual o bé la correlació de forces donarà un tomb a favor del Partit Socialista Europeu? Quins resultats espera que obtindrà el seu referent europeu? Ens pot avançar el seu pronòstic de com serà el nou PE?
Fa de mal dir i prefereixo no fer pronòstics per prudència, però també perquè no vull especular. El que ens interessa com a prioritat és que el projecte sobiranista i progressista que tinc l'orgull d'encapçalar obtingui els millors resultats possibles per poder fer sentir amb força la veu dels Països Catalans i de totes les nacions sense estat.