Notícia

Estrenen un butlletí mensual sobre els drets dels pobles indígenes

Acaba de sortir el número 0 (setembre-octubre 2015) del Butlletí sobre Drets dels Pobles Indígenes, una nova publicació elaborada per l'associació Almáciga. Hom preveu que la revista surti, en format digital i en llengua castellana, una vegada al mes.

La publicació té entre els seus objectius informar sobre les novetats que es produeixen en l'àmbit internacional relatives als drets col·lectius dels pobles indígenes, potenciar els lligams de cooperació entre els diferents pobles indígenes i intercanviar les informacions amb altres xarxes i grups que treballen en aquest terreny.

La revista tindrà de forma permanent informacions sobre les iniciatives i disposicions de l'ONU respecte dels drets dels pobles indígenes, les relacions d'aquestes comunitats amb les empreses i les intervencions dels pobles indígenes encarades a potenciar el desenvolupament sostenible, en el marc dels plans continguts en l'Agenda Post-2015 aprovada per l'ONU.

Mots clau: pobles indígenes